کلرزن نمکی Evo basic

کلرزن نمکی Evo basic استخرهای شنا محیطی همراه با آرامش برای ورزش و سرگرمی در سراسر جهان هستند. تمیزی و بهداشت آب استخر علاوه بر آنکه موجب سلامت شناگران می‌شود در افزایش طول عمر تجهیزات استخر نیز موثر است. کلر یکی از رایج ترین موادی است که برای ضدعفونی آب استخر استفاده می‌شود. یکی از […]