سیستم‌های روشنایی فیبر نوری استخر AFO

سیستم روشنایی فیبر نوری استخر AFO یکی از تجهیزات جانبی و ضروری در تمامی استخرها ، چراغ‌های استخری هستند. نصب چراغ‌های استخری نه تنها سبب ایجاد امنیت شناگران، کودکان و سالمندان به خصوص در هنگام تاریکی هوا می‌شود بلکه جلوه‌ای خاص به استخر شما می‌بخشد.   با پیشرفت تکنولوژی هر سال مدل‌های جدیدی از چراغ‌های […]