روش انتخاب تعداد چراغ استخر مورد نیاز

چراغ استخر روش انتخاب تعداد چراغ مورد نیاز داخل آب در استخر و جکوزی  کلیه مطالب ارائه شده مطابق با MODEL AQUATIC HEALTH CODE (MAHC) ویرایش سوم سال 2018 تدوین شده توسط  موسسه CDC آمریکا می‌باشد. به عنوان یک قاعده کلی میزان روشنایی مورد نیاز بر حسب وات برای هر فوت مربع از استخر شنا […]