با کلرزن نمکی معایب کلر را از بین ببر

با کلرزن نمکی معایب کلر را از بین ببر آب استخرهای شنا محل مناسبی برای رشد باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و سایر میکروارگانیسم‌هاست. این عوامل بیماری‌زا می‌توانند از طریق تماس با پوست، رفتن آب در دهان و یا تنفس بخار آب آلوده وارد بدن شده و منجر به بیماری‌های مختلفی شوند. به همین دلیل، گندزدایی آب […]

شیوه مصرف پودر کلر

شیوه مصرف پودر کلر پودر کلر، به عنوان یک ترکیب شیمیایی چند منظوره، ایفای نقش‌های بسیاری در مختلف حوزه‌ها دارد در ادامه به معرفی شیوه مصرف پودر کلر برای انواع گندزدایی های می پردازیم. ضدعفونی کننده‌ی آب آشامیدنی در استفاده از پودر کلر به عنوان ضدعفونی کننده برای آب آشامیدنی، باید به دقت به مقدار […]