کلرزن نمکی چگونه کلر و pH را تنظیم می کند؟

کلرزن نمکی چگونه کلر و pH را تنظیم می کند؟ کلرزن نمکی یکی از فناوری‌های نوین و محبوب برای تصفیه و ضدعفونی استخر و جکوزی‌ است. عملکرد کلرزن نمکی به این صورت است که با استفاده از فرآیند الکترولیز، نمک را به کلر تبدیل کرده و سپس آن را به آب استخر تزریق می‌کند. این […]