تلفن : 73612-021

نوار تست کیت شش کاره TK31CBX

  • حاوی 50 نوار تست
  • تست دقیق و سریع آب
  • سنجش کلر کل ، کلر آزاد ،PH
  • قلیائیت کل ، سختی کلسیوم و اسید سیانوریک

درصورت نیاز به مشاوره و مطرح کردن سوالات خود، می توانید با بخش مشاوره و فروش تماس بگیرید.