تلفن : 73612-021

نوار تست کیت سه کاره TK39CBX

  • حاوی 50 نوار تست
  • تست دقیق و سریع آب
  • سنجش کلر آزاد ، PH و قلیائیت کل

درصورت نیاز به مشاوره و مطرح کردن سوالات خود، می توانید با بخش مشاوره و فروش تماس بگیرید.