تلفن : 73612-021

مشخصات فنی:

توضیحات تکمیلی

نماد عنصر

Cl

عدد اتمی

۱۷

نقطه جوش

℃۳۴ –

فاز در STP

گاز

قرص کلر یکی از پر کاربردترین مواد در گندزدایی استخر است. قرص کلر کات کبوددار از بهترین نوع کلر موجود ساخته شده است. این قرص در بسته بندی 5 تایی عرضه می گردد. قرص کلر کات کبوددار به خاطر ترکیب شیمیایی خاصی که در ساخت آن به کار برده شده است. از تشکیل جلبک و لیز شدن کف استخر جلوگیری می کند و باکتریهای بیماری‌زا و سایر میکرو ارگاسم های موجود در آب استخر را ازبین می‌برد.

درصورت نیاز به مشاوره و مطرح کردن سوالات خود، می توانید با بخش مشاوره و فروش تماس بگیرید.