تلفن : 73612-021

توضیحات :

وظیفه اصلی استرینر تصفیه اولیه آب ورودی به پمپ استخری است.

این محصول به عنوان الک یا فیلتر عمل می کند و از مخلوط بودن مواد جامد در  جریان مایع جلوگیری می کند. بنابراین طول مدت نگهداری از پمپ را افزایش می دهد.

آب استخر بطور منظم باید در جریان و چرخش باشد. در نتیجه ، وجود پمپ و موگیر جهت انجام  تصفیه آب استخر، الزامی می باشد.

درصورت نیاز به مشاوره و مطرح کردن سوالات خود، می توانید با بخش مشاوره و فروش تماس بگیرید.