تلفن : 73612-021

دسته: کلرزن نمکی

کلرزن نمکی پیشرفته ترین سیستم گندزایی برای گندزایی و شفافیت آب استخر است. سیستم کلر زن نمکی لا استفاده از نمک موجود در آب استخر اقدام به تولید کلر میکند. این سیستم بدین صورت عمل می کند که سل دستگاه کلر زن نمکی، از دو صفحه موازی تیتانیوم با روکش روتنیوم تشکیل شده است. بعد از وارد شدن کلر در آب استخر موجود این موکول ها با هم ترکیب می شوند و نمک را شکل می دهند.

در عمل گندزایی توسط کلر زن نمکی نمک موجود در آب از بین نمیرود و دوباره به چرخه باز میگردد. در این صورت شما نیازی به اضافه کردن نمک به آب استخر ندارید. تنها در صورتی که آب استخر را تعویض نمایید باید نمک را مجدد به آب اضافه کنید.

کلرزن نمکی بهترین سیستم گندزدایی برای جایگزین کردن سیستم کلر زن خطی است. با اینکار علاوه بر اینکه هزینه های کلر برای شما کاهش می یابد. عواملی همچون آسیب های ناشی از کلر هم بسیار کمتر خواهد شد.