پکیج تصفیه استخر 

پکیج تصفیه استخر در تمامی استخرها چه عمومی و چه خصوصی، آب استخر به دلیل وجود ذرات باکتری و چربی در عرق بدن یا لوازم آرایشی و همچنین ذرات گرد و غبار هوا سرشار از میکروب و باکتری شود . این آلودگی هایی که با چشم قابل دیدن نیستند موجب به خطر افتادن سلامت شناگران […]