نمک آکواریوم

هر آنچه که باید در مورد نمک آکواریوم مرجانی و ماهی آب شور بدانیم. شوری آب دریا: آب دریا تقریباً  96.5% آب و 3.5% نمک است. منظور از 3.5% نمک، ppt35 (قسمت در هزار) است. آب دریا از یونهای مختلف (نمک) تشکیل شده است که مجموع کل آنها به 3.5 درصد می رسد. برخی از […]

سیستم تصفیه برکه و استخر ماهی

سیستم تصفیه برکه‌های آبزیان زینتی و استخر ماهی (چگونه یک برکه ماهی زینتی کوی فیش داشته باشیم) در دنیای آبزیان زینتی همواره حفظ کیفیت آب و پارامترهای مختلف آن پر اهمیت می‌باشد. در برکه‌های مصنوعی با سیکل بسته که آب تازه دائمی در آنها جریان ندارد فیلتراسیون آب و فرآیند کنترل آمونیاک می‌بایست به صورت […]